Ontwerpbureau Dixid

Disclaimer

De inhoud van deze website is slechts ter informatie

De website van Ontwerpbureau Dixid is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie – worden ontleend. Ontwerpbureau Dixid behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De door Ontwerpbureau Dixid verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Geen aansprakelijkheid

Ontwerpbureau Dixid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ontwerpbureau Dixid kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Ontwerpbureau Dixid en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ontwerpbureau Dixid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Ontwerpbureau Dixid worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Ontwerpbureau Dixid

Geen verveelvoudiging of openbaar making zonder toestemming

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwerpbureau Dixid.

Ontwerpbureau Dixid is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Ontwerpbureau Dixid omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Scroll naar boven